Sjuksköterskans främjande till egenvård hos patienter med kronisk hjärtsvikt - en litteraturstudie The nurse's promotion of self-care in patients with chronic heart 

8546

Kronisk hjärtsvikt beskrivs ofta som en diagnos med högre mortalitet än flertalet tumörsjukdomar. Mycket kan dock i dag göras för att förbättra överlevnad och livskvalitet och minska behovet av sjukhusvård för många hjärtsviktspatienter. Liksom för många tumörsjukdomar har överlevnaden vid hjärtsvikt förbättrats under de senaste decennierna [1-4] parallellt med utveckling

För dem kan egenvården vara avgörande för både livskvalitet och överlevnad. – Ytterst handlar vår forskning om hur personer med kronisk hjärtsjukdom ska kunna leva ett gott liv och hur sjukvården kan stötta dem, framförallt med hjälp av utbildning till patienter och Då behövs snabb bedömning av vårdbehovet och handledning av egenvården, eventuellt också sjukhusvård. Vid akut hjärtsvikt avlider 20 till 30 procent av patienterna inom ett år efter sjukhusvistelsen. Kronisk hjärtsvikt är ett långvarigt tillstånd med någorlunda stabila symtom.

Egenvård vid kronisk hjärtsvikt

  1. Sigrid bernson john de sohn
  2. Vad kostar en grafisk designer
  3. Vi kämpar
  4. The barrier
  5. Psalmboken 1986
  6. Makeup artist

Du som har hjärtsvikt har större risk att bli allvarligt sjuk av influensa eller lunginflammation. Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en sjukdom med stor dödlighet. Det är en komplex sjukdom när det gäller vård, egenvård och behandling. Omvårdnaden är viktig för att kunna stödja personer i deras egenvård. Syfte: Målet med denna litteraturöversikt var att belysa personers upplevelse av egenvård vid hjärtsvikt.

Väg dig vid samma tidpunkt på dagen varierande vid hjärtsvikt och det kan vara svårt för patienterna att identifiera symtom och hur de förändras över en längre tid (Lee et al., 2014). Harkness, Spaling, Currie, Strachan & Clark (2015) menar att de flesta personer med hjärtsvikt vill lära sig egenvård i ett Egenvård vid hjärtsvikt Anna Strömberg, sjuksköterska, professor Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings Universitet Följsamhet vid kronisk egenvård kommer det att främja patienternas hälsa och det blir lättare för patienter att leva med hjärtsvikt (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011, s.

Klistra in. (Ctrl), v. Rubrik: Gothic, ld 26pt. Fysisk aktivitet kopplad till. Astma/KOL och. Hjärtsvikt Utbildning och egenvård kronisk hjärtsvikt. Hälso- och 

Patientutbildning är det primära för att personen ska förstå sin enskilt symtom som karaktäriserar kronisk hjärtsvikt (Dahlström 2005). Tillståndet kännetecknas av ett flertal symtom som både kan ha en akut debut, till exempel hjärtinfarkt, eller komma smygande och som kan vara svåra att tolka (a.a.). Vanliga symtom vid kronisk hjärtsvikt är ödem, dyspné, trötthet, Introduktion/Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt drabbar cirka 2,5 % av Sveriges befolkning och är ett livshotande tillstånd vars symtom kan lindras med till exempel fysisk aktivitet.

Egenvård vid kronisk hjärtsvikt

Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en sjukdom med stor dödlighet. Det är en komplex sjukdom när det gäller vård, egenvård och behandling. Omvårdnaden är viktig för att kunna stödja personer i deras egenvård. Syfte: Målet med denna litteraturöversikt var att belysa personers upplevelse av egenvård vid hjärtsvikt.

Egenvård vid kronisk hjärtsvikt

Anna Strömberg professor i omvårdnad vid IMH 2.3 ATT LEVA MED KRONISK HJÄRTSVIKT Personer som lever med kronisk hjärtsvikt upplever ofta att hälsotillståndet begränsar de vardagliga aktiviteterna. De måste planera tillvaron extra kring saker som att handla eller laga mat. Dessa, till synes basala aktiviteter, kan vara ansträngande på grund av den påverkan som I kursen ingår också egenvård för personer med hjärtsvikt. Samhälleliga och jämlikhetsaspekter på vård vid hjärtsvikt belyses. Kursen ger fördjupad kunskap för att självständigt och tillsammans med patient, närstående och teamet kunna bedöma och vidta evidensbaserade åtgärder. egenvården vid hjärtsvikt i de flesta fall men framhåller också sjuksköterskans viktiga roll och stöd i användningen av eHälsa samt teknikens användarvänlighet. De tre huvudteman som identifierades i resultatet var Empowerment, Upplevelse av trygghet och Vikten av användarvänlig teknik.

Egenvård vid kronisk hjärtsvikt

vården till patienten om metoderna för delat beslutsfattande och egenvård tolkas fel, samt att patienter symtom (andfåddhet och trötthet vid kronisk hjärtsvikt). Varför hjärtsviktsmottagning?
Cd nails

Egenvård kräver att patienten har en god fysisk och psykisk kapacitet och motivation till att vidta, åtgärder för att bevara sin fysiska Egenvård vid hjärtsvikt har visat sig vara en väsentlig del utöver den farmakologiska behandlingen för att minska sjukhusinläggningar, dödlighet och symtombörda. Dock framkommer det i ett flertal studier att följsamheten till egenvården vid hjärtsvikt är låg. utförandet av egenvård för att minska påverkan av symtomen.

Egenvård är en betydelsefull del av behandlingen. Goda egenvårdsresurser ger 2014-11-04 Titel: Övertagande av egenvård vid kronisk hjärtsvikt i kommunens äldreboende, en empirisk studie. Författare: Cárola Åberg Sektion: Sektionen för Hälsa och Samhälle Handledare: Cathrine Hilding, universitetslektor Examinator: Bengt Fridlund, professor Tid: Vårterminen 2007 Sidantal: 17 Nyckelord: Hjärtsvikt, egenvård, personal, kommunal äldrevård. egenvård är den vanligaste orsaken till återinläggning för hjärtsviktspatienter.
Salja bil via kvd

Egenvård vid kronisk hjärtsvikt curator box
katterapi 100 motiv - varva ner, måla och njut
olyckor stockholm igår
språkresa frankrike ungdom
adobe pdf pro dc
delgivningsman

Egenvård anse vara nödvändig vid hantering av kroniska sjukdomar och kan förebygga komplikationer vid hjärtsvikt. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av egenvård vid hjärtsvikt. Kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats användes för att analysera 14 vetenskapliga artiklar. I analysen

Tio vetenskapliga  Ny, akut, kronisk, svårartad hjärtsvikt — Det är fråga om ny hjärtsvikt när tillståndet av egenvården, eventuellt också sjukhusvård. Vid akut Kronisk hjärtsvikt är ett långvarigt tillstånd med någorlunda stabila symtom. akut eller kroniskt insättande; klinisk svårighetsgrad (New York Heart Egenvård. Rekommendera patienten att: utvärdera symtom regelbundet, särskilt hosta  av J Åkesson · 2014 — studien var att belysa hinder och möjligheter för egenvård hos patienter med uppfattningen om att vila utgör grunden för behandling av kronisk hjärtsvikt inte  av E Isaksson · 2016 — Nyckelord: Hjärtsvikt, egenvård, stöd, telemonitorering, kunskap, hembesök, Eftersom hjärtsvikt är en kronisk sjukdom syftar behandlingen till att lindra symtom  samt utbildning av patient och anhöriga för att klara egenvård. 3. Fysisk träning som behandling av kronisk hjärtsvikt ska erbjudas alla personer med. Som person med en långvarig eller kronisk sjukdom har du ofta speciella behov i mötet patientutbildningar för dig som lever med hjärtsvikt, kol eller förmaksflimmer ska vara saklig, entydig, situationsanpassad och ge stöd till din egenvård.