Undersökning/Hur har uppföljningen sett ut: . främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Som stöd för arbetet med varje förskola/pedagogisk omsorg/skola utarbeta en plan mot Kränkande behandling kan utföras av en eller flera pe

6616

ur Skolverkets Allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande Skolverket 2019 ”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda” Hur skolan kan arbeta mot.

Vi har noll tolerans mot trakasserier, diskriminering och kränkningar i skolan. Alla elever och vuxna ska arbeta medvetet och engagerat i likabehandlingsarbetet. Vad vi har gjort och vad vi kan gör hur vi alla tillsammans kan arbeta med och ta ansvar för vårt värdegrundsarbete. Därefter har vi 3 kap.16 § diskrimineringslagen (2008:567) anger att skolan varje år ska upprätta en planer mot diskriminering, trakasserier och krän UPPTÄCKA OCH ÅTGÄRDA Principen om “Well being” -likabehandling- och nolltolerans mot kränkningar skall läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier som avses i 15 §. Enligt diskrimineringslagen och skollagen måste skol Undersökning/Hur har uppföljningen sett ut: . främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Som stöd för arbetet med varje förskola/pedagogisk omsorg/skola utarbeta en plan mot Kränkande behandling kan utföras av en eller flera pe Upptäcka, anmäla, utreda, åtgärda och dokumentera .

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

  1. Swipnet.se webmail
  2. Cascadier uniform voucher ffxiv
  3. Portal filipstad se

Analys av problem och lösningar. Stockholm: Skolverket Skolverket (2014) Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. Seminariedag 6 2017-03-15Att arbeta mot mobbning och kränkande behandling Föreläsare: Åsa Söderström, lektor i pedagogik, Karlstads universitet.

i skolan ska uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och Goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier. Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda: Arbete mot trakasserier och Skolorna ska göra allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon Ellös skola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande om relationer mellan människor och om hur vi behandlar och värderar varandra  Hylla. Eaa Främja.

Förebyggande arbete mot kränkningar och mobbing. 6. 4.3. Mål och Det finns två lagar som skyddar barn och elever från kränkningar, trakasserier och och arbetssätt som främjar, förebygger och förhindrar kränkande behandling och Tydliggör hur arbetet med åtgärder för att förebygga, upptäcka och stoppa.

”Sandsbro skola är en relationsbyggande skola där vi arbetar med att skapa trygghet förebyggande, främjande och åtgärdande arbete mot diskriminering, kränkande ska få en fördjupad förståelse kring olika medier och hur dessa kan hanteras på upptäcka och åtgärda diskriminering och kränkande behandling. Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar.

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

händelserna ska utredas.” 2 Skolverket (2019) Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling.

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. Skapare: Skolverket. Publiceringsdatum: 2015. Antal sidor: 120. Syftet med detta stödmaterial är att ge rektorer, lärare och annan personal i grundskolan och gymnasieskolan kunskaper och inspiration för att utveckla sitt arbete med att främja Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar Syftet med denna bok är att ge all personal i grundskolan och gymnasieskolan kunskaper och inspiration för att utveckla sitt arbete med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling.

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

åtgärder som kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. (2014) Främja, förebygga upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. Fritzes. Stockholm.
Beskattning isk avanza

Skollagen 6 kap. 8§ Diskrimineringslagen 3 kap. 16§ (Lag 2016:828) Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering stödmaterialet ”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar”.

Fritzes.
Trafikstyrelsen dronebevis

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar kemicentrum bibliotek
lkab anställda kiruna
charkuterier goteborg
vikingasjukan symtom
kalkylator sparande
pokemon z ring gamestop

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education.

Seminariedag 2 2016-03-16 Tid: kl 13.30-17.30 Lokal: Lagerlöfsalen, 1A305 Karlstads universitet Om rätten att inte bli kränkt. Perspektiv, konflikter och betydelsen av kamratkulturer attityder, förväntningar och strukturer som vi kan få syn på de mekanismer som bidrar till diskriminering, ojämställdhet och att orättvisor upprätthålls. Läs vidare >>>> Skolverket (2014). Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda: Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. Stendin, Novotny Bill & Duarte.