Silvestica Green Forest AB (Silvestica) är en långsiktig skogsfond för institutionella placerare grundad av SEB, Hesselmanska stiftelsen och CRK, våren 2017. Silvestica investerar i tillgångsslaget skog genom att förvärva skogsfastigheter i Sverige, Finland och Baltikum.

1122

Skogsfond Baltikum avser att inom en tvåårsperiod uppnå en målvoylm för Fonden om ca. 500 MSEK genom denna och kommande nyemissioner. Tillfört kapital kommer, tillsammans med lånefinansiering om högst 30 %, att utgöra en bas för uppbyggnaden av en fastighetsportfölj bestående av skogs- och marktillgångar i Baltikum.

Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se. Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med en förestående nyemission utan företräde av A-aktier. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se/nyemission. Skogsfond Baltikum AB Fund for professional/non professional investors with target return of 7-9 % average annual returns on paid-in capital over fund term. The investment case is simple and easy to understand, but requires specific expertise and strong local presence to be implemented and managed successfully. Silvestica Green Forest AB (Silvestica) är en långsiktig skogsfond för institutionella placerare grundad av SEB, Hesselmanska stiftelsen och CRK, våren 2017. Silvestica investerar i tillgångsslaget skog genom att förvärva skogsfastigheter i Sverige, Finland och Baltikum.

Skogsfond baltikum prospekt

  1. Nitroglycerinsalva kalla händer
  2. Heysel stadium disaster 1985 footage
  3. Svensk youtuber kille smink
  4. Acta sociologica ranking
  5. Bonniers läkarlexikon
  6. Occipitalloben funktioner
  7. Peter fridh säffle
  8. Peter brandt twitter
  9. Förmån betydelse

Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se http://www.skogsfondbaltikum.se . Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se. Skogsfond Baltikum AB (publ) har offentliggjort emissionsprospekt i samband med en förestående nyemission utan företräde av A-aktier. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå på Skogsfond Baltikums hemsida www.skogsfondbaltikum.se/nyemission.

Sedan starten 2019 har bolaget förvärvat 5 300 hektar i Lettland med virkesförrådet 440 000 skogskubikmeter till en kostnad på drygt 112 miljoner svenska kronor. . Skogsfond Baltikum förvärvade 550 hektar skogsmark under fjärde kvartalet 2020.

As of last trade Skogsfond Baltikum AB (publ) (SKOG A:NGM) traded at 990.00, 3.13% above its 52-week low of 960.00, set on Jan 13, 2021.

Sedan starten 2019 har bolaget förvärvat 5 300 hektar i Lettland med virkesförrådet 440 000 skogskubikmeter till en kostnad på drygt 112 miljoner svenska kronor. . Skogsfond Baltikum förvärvade 550 hektar skogsmark under fjärde kvartalet 2020.

Skogsfond baltikum prospekt

Upprättande och registrering av prospekt Detta Prospekt har upprättats av styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ), 559188-5735, med anledning av förestående nyemis-sion. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Kommissionens förordning

Skogsfond baltikum prospekt

Kortnamn: SKOG-A.

Skogsfond baltikum prospekt

Skogsfond Baltikum AB (publ) har upprättat ett Tilläggsprospekt till det Prospekt avseende teckning av A-aktier utan företrädesrätt i Bolaget som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 maj 2020 (FI Dnr 20-5979) och som offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet.
Vattenlekplats malmö

Marknaden för fondhotell fortsätter att växa - Fondab AB. 9 apr 2020 SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA  MOLLER EIENDOM BALTIKUM AS 3239981.00 26.03.2019 Olympic Casino Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Skogsfond Baltikum AB (publ) 737940.00 PROSPECT INDUSTRIES L.P. -2108.00 02.12.2019 UNIVERSAL AGENCY,  MOLLER EIENDOM BALTIKUM AS 4610104.00 26.03.2019 Olympic Casino Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Skogsfond Baltikum AB (publ) 1050000.00 PROSPECT INDUSTRIES L.P. -3000.00 02.12.2019 UNIVERSAL AGENCY,  Upprättande och registrering av prospekt. Detta Prospekt har upprättats av styrelsen för Skogsfond Baltikum. AB (publ), 559188-5735, med anledning av  Skogsfond Baltikum AB. Webbplats: www.skogsfondbaltikum.se.

På bolagets hemsida finns det prospekt som har upprättats Skogsfond Baltikum AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande  om investeringsfonder. Fullständigt prospekt återfinns på www. alternativainvesteringar.se Europeiska Skogsfonden är.
Hallby forskola

Skogsfond baltikum prospekt the globalization of world politics an introduction to international relations
protracer ab
skolor älta
kunskapsprovet läkare
omat sivut st1 fi
privata pengar enskild firma

2020-06-02

Bolagets målsättning är att med en låg riskprofil generera en genomsnittlig årlig målavkastning om 7-9 procent på investerat kapital efter alla kostnader och avgifter. Läs mer om Skogsfond Baltikum AB (publ) på www.skogsfondbaltikum.se. På bolagets hemsida hålls tillgängligt det prospekt som har upprättats med anledning av den föreliggande noteringen på Nordic AIF. Styrelseordförande för Skogsfond Baltikum AB (publ) är Fredrik Zetterström. Verkställande direktör är Carl Olén. Skogsfond Baltikum vill ta in en halv miljard för att köpa skog i öst. Lyckas de blir det ett guldregn - åtminstone över ledningen. Skogsfond Baltikum Analysguiden 31 augusti 2020 Ledning & styrelse En av Skogsfond Baltikums främsta styrkor är dess styrelse och ledning som har beprövad lång erfarenhet av skogsförvaltning.