Formativ bedömning i matematik En kvalitativ intervjustudie om formativ bedömning med matematiklärare i årskurs 7-9 Formative assessment in mathematics A qualitative interview study about formative assessment with mathematics teachers in grade 7-9 Simon Larsson Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Matematik, Lärarprogrammet

6603

Formativ bedömning i matematik En kvalitativ intervjustudie om formativ bedömning med matematiklärare i årskurs 7-9 Formative assessment in mathematics A qualitative interview study about formative assessment with mathematics teachers in grade 7-9 Simon Larsson Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Matematik, Lärarprogrammet

I en formativ bedömningsprocess finns tre viktiga frågor: Vart ska vi/eleven? Var är vi/eleven nu? Hur tar vi oss dit? I Tummen upp Formativ bedömning finns ingen ambition att täcka det centrala innehållet, ej heller samtliga kunskapskrav. Här får du istället en möjlighet att bedöma i vilken grad/hur väl eleverna har utvecklat förmågorna i ämnet matematik. Gymnasieelevers upplevelser av formativ bedömning i matematik Maria Edin Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen 270/300/330 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för konst, kommunikation och lärande Formativ bedömning och didaktiskt stöd i matematik för lärarstudenter Författare: Natalia Karlsson & Wiggo Kilborn Utges av Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) Ansvarig utgivare: Peter Nyström 2017–18 © NCM & Författarna ISBN 9789185143337. Pris: 79 kr.

Formativ bedömning matematik

  1. När är man berättigad till sjukpenning
  2. Stockholm curling club
  3. Malmostad
  4. Människans språk 1 skolverket
  5. Falu if hockey
  6. Länsförsäkringar fondutbud
  7. Gång cykelbana regler
  8. Jul sverige 2021
  9. Svenska ambassaden spanien
  10. Primär sekundär tertiär prävention

Ska eleverna dessutom få möjligheter att själva reglera sitt lärande behöver undervisningen om hur man lär sig att lära bli tydligare för eleverna, visar Charlotta Vingsle på Umeå universitet. Kartläggning av forskning om formativ bedömning, klassrumsundervisning och läromedel i matematik. Delrapport. Läs rapporten Ladda ner rapporten I de studier som funnit en positiv effekt av formativ bedömning har interventionen haft måttlig till mycket hög effekt för elevers prestationer i matematik. Resultatet stämmer alltså överens med den mer generella forskningen som visar att bedömning i formativt syfte har goda effekter för elevers prestationer.

Bedömning för att lära sig istället för  Vi repeterar tre vanligt förekommande lägesmått: medelvärde, median och typvärde. Matteboken är en gratistjänst från Mattecentrum, en ideell förening som hjälper barn och ungdomar förbättra sina kunskaper i matematik. Creative Commons-  Grundskola åk 4–6.

Beslut togs och vi satsade på att fullt ut från åk 1-5 använda materialet Favorit Matematik till alla elever på Rebbelberga skola. Vi blev varnade om 

I begreppsanalysen redovisas författarnas olika definitioner och resonemang om formativ bedömning. Trots att författarna definierar och arbetet med formativ bedömning på olika sätt går det att se tydliga punkter som är gemensamma i … Ämnesövergripande Barnkonventionen Bild Drama Elevinflytande Engelska Formativ bedömning Fritidshem Globala målen – Agenda 2030 Grundskola 1-3 och förskoleklass Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Historia Idrott & hälsa IKT Kollegialt lärande Matematik NO och teknik Programmering Rektor Samhällskunskap Skolledare SO Specialpedagogik Formativ bedömning En studie av lärares uppfattningar om formativ bedömning i grundskolans yngre åldrar Mona Helgesson Sammanfattning Formativ bedömning, två ord, ett uttryck men vars innebörd som är svår att bestämma. En blogg om Pedagogik, matematik, programmering och entreprenörskap. Den senaste tiden har jag letat efter metoder för att praktiskt tillämpa formativ bedömning på ett effektivt i min matematikundervisning.

Formativ bedömning matematik

Föremål för bedömning är elevens matematiska kunskaper och färdigheter och hur de tillämpas. I bedömningen fästs även vikt vid prestationssättet, hur eleverna  

Formativ bedömning matematik

Problemlösningsuppgifterna håller en bra nivå och det är verkligen problem som ger eleverna möjlighet till argumentation och resonemang. Formativ bedömning och Favorit Matematik.

Formativ bedömning matematik

Examensarbete: 15 hp . Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet, SLP600 . Nivå: Avancerad nivå . Termin/år: Vt 2012 . Handledare: Madeleine Löwing . Examinator: Martin Molin .
Ekonomi högskola halmstad

Kungsbacka.

Dock anser vi att det saknas konkreta exempel på hur verksamma pedagoger kan arbeta med formativ bedömning i matematik i praktiken. Genom tidigare forskning har en modell konstruerats och introducerats Resultatet visar att formativ bedömning används i stor utsträckning i matematikundervisningen, och att lärare drivs framför allt av en yttre motivation för att arbeta med formativ bedömning. Många olika arbetssätt för formativ bedömning används av lärare i matematikundervisningen. Formativ bedömning och didaktiskt stöd i matematik för lärarstudenter Författare: Natalia Karlsson & Wiggo Kilborn Utges av Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) Att använda formativ bedömning i matematikundervisningen är inte helt lätt för läraren.
Tri nuclear corp

Formativ bedömning matematik infrea
vvs bar
jonas axelsson död
tysk svenskt
all raspberry pi models
malmö fotboll idag

”Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och används av lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de skulle ha fattat om bevis inte hade funnits.” Strategier för formativ bedömning:

dagligen följa utvecklingen av inlärningen. Uppsatser om FORMATIV BEDöMNING MATEMATIK. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Formativ bedömning i matematik En kvalitativ intervjustudie utifrån lärares perspektiv. Rebecka Bolin Självständigt arbete L6XA1A Examinator: Florenda Gallos  Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 4 (Häftad, 2016) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 3 butiker ✓ SPARA nu!