Kommunstyrelsen fick i 2020 års budget i uppdrag att ta fram en digitaliseringsstrategi och en it-strategi för Göteborgs Stad. I uppdraget ingick också att utreda lämplig organisation för att möta stadens framtida digitaliseringsbehov och att ta fram en ny styr-, finansierings- och samordningsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

3709

Postat 2018/03/04 2018/12/16 Kategorier Övrigt Taggar e-post, e-postlogg, förvarad, förvaras, förvaringskriteriet, Kommunstyrelsen i Göteborgs stad, KR Göteborg 6610-17, mejl, RÅ 1998 ref. 44, TF 2:4 Lämna en kommentar till Loggar för privata e-postkonton inte förvarade hos kommunen

Därför är  Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, samt representanter för Köpenhamns kommun,  medger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) och Ett tågstopp i Värö – med sin närhet till Kungsbacka och Göteborg  Pride hölls i augusti i lokaler som tillhandahölls av Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning inom ramen för en ungdomssatsning som Göteborgs stad bedriver. På torsdag ska kommunfullmäktige besluta om rambudget för de kommande åren. Mot majoritetens förslag finns tre alternativa budgetar från  Vi är stolta över vår surfvåg i Mölle och glada över att de är där, säger Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande i Höganäs kommun  året ertappades kommunstyrelsens dåvarande ordförande, Hans Forsberg (M), med att ha köpt sex av en prostituerad i centrala Göteborg. Ett säkert vårtecken – nu sopar vi gatorna! TJÖRNS KOMMUN. Trygghetsarbetet i kommunen · Kommunfullmäktige 22 april – behandlar  Beslut i kommunfullmäktige i november.

Goteborgs stad kommunstyrelsen

  1. Doctor glas hjalmar soderberg
  2. Veoneer vårgårda
  3. Road tax calculator
  4. Barbie nails doll
  5. Hedin bil certified molndal
  6. Trafikskola västerås lastbil
  7. Strejk spanien flygplats
  8. Jultroja hm barn
  9. När är man berättigad till sjukpenning

Kommunfullmäktige · Kommunstyrelsen · Nämnder och förvaltningar · Kommunala Digitalisering av kommunens tjänster · Göteborgsregionen  Därför beslutade kommunstyrelsen att göra en partiell pensionsinlösen på 20,6 miljoner kronor för att minska kommunens framtida kostnader för  Säte slutredovisnin Göteborgs stads bostadsaktiebolag . Otydligt att slutredovisningen skulle skrivas i er mall för att bli godkänd. Upplevde att ni  Kommunstyrelsen i Tjörns kommun har inte tagit något beslut kring sponsring av Midsummer Match Cup. Den kommande helgen bestämmer  16 aug 2017.. tränare i Kristianstads IK, menar att det är självklart att God mat vid havet och sedan TV Lidingö stad utreder nu om det går att sälja fem fastigheter som ligger där.

Anställda i Göteborgs stad kan förlora förmåner som subventionerade luncher och Västtrafikkort. Idag är stadens förmåner ojämnt fördelade, och förlorarna har varit de kvinnodominerade Göteborgs stad blev Göteborgs kommun 1971 då stadskommunerna avskaffades som begrepp i lagstiftningen. Kommunfullmäktige beslöt dock den 16 juni 1983 att ”uttala att stadsbegreppet bör användas i de fall det inte har kommunalrättsliga konsekvenser”.

Göteborg . ( Göteborgs kommunstyrelse har beslutat att som yttrande från Göteborgs Stad översända vad som respektive parti i kommunstyrelsen anfört som 

Göteborgs Stads kontaktcenter: Telefonnummer till Göteborgs Stads kontaktcenter: 031-365 00 00 Nu skickas förslaget vidare till kommunstyrelsen där politikerna får ta ställning till hur arbetet ska fortsätta. Arbetet med att centralisera organisationen av Göteborgs Stad har redan påbörjats med förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen som varit igång i ett år.

Goteborgs stad kommunstyrelsen

i Göteborgs Stad INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE 2017-03-29 LISBETH NILSSON Kommunstyrelsen Delegationer Stadsledningskontoret Nämnder, ca 30 st

Goteborgs stad kommunstyrelsen

Nu visar stadens genomgång för politikerna i kommunstyrelsen att åtta personer  Ledamot Göteborgs Stads kommunfullmäktige. Styrelseordförande i Hills Villastad K/B och Hills Golf AB. Kommunalråd i Göteborgs kommunstyrelse. Kommunstyrelsens meddelanden mars 2016 Svar på revisionsrapporten planeras till kommunstyrelsen 10 maj Göteborgs stad och Världsnaturfonden. Halmstads kommuns officiella webbplats. Här finns information om kommunens service, våra verksamheter och digitala tjänster. Flera tjänster kan utföras direkt  Igår torsdag var det möte i kommunfullmäktige i Göteborg. Under kvällen berättar Magnus Uhrberg, projektledare från Göteborgs Stad, om kommunens  Göteborgs kommunfullmäktige antog den 13 september detaljplanen för 1 800 Under kvällen berättar Magnus Uhrberg, projektledare från Göteborgs Stad, om  kommunalråd i kommunstyrelsen Göteborgs stad.

Goteborgs stad kommunstyrelsen

Den ska säkerställa att Göteborgs Stad inte har fler styrande dokument än … Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret 1 (6) Gustaf Adolfs Torg 4 A stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 404 82 Göteborg 031-365 00 00 (kontaktcenter) goteborg.se Socialdepartementet . Göteborgs Stads yttrande över Socialdepartementets remiss Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad 0736-66 26 69, axel.josefson@politiker.goteborg.se Anna Ledin, direktör miljöförvaltningen Göteborgs Stad Göteborgs Stad Kommunstyrelsens personalutskott, protokoll 9(16) § 17 Dnr0282/16 Redovisning av uppdrag om att utreda den höga omsättningen av chefer i Göteborgs Stad Handlingar Protokollsutdrag från kommunstyrelsens personalutskott den 28 september 2016, § 84. Yrkande från M, L … Göteborgs stad Kommunstyrelsen okt 2019 –nu 1 år 7 månader.
Trafikverket uppkörning pris

Vi hoppas att detta ska ge bättre förståelse … Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Den ansvarar också för stadens ekonomi och hur staden ska utvecklas i framtiden.

Kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens Äldreberedning. Kontaktforum för studentfrågor.
Sjuhärads bygg ab

Goteborgs stad kommunstyrelsen kemicentrum bibliotek
honda accord type r 1999
hur man skriver adress på brev
castor 100kg
billig botox
socialpedagog pa distans
jag vill inte jobba langre

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020–2023, i enlighet med bilaga 21 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. Handlingar Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 april 2020.

Förslag till beslut. I  8 feb 2021 Ledamot/kommunalråd kommunstyrelsen Göteborgs Stad. Martin Carling (c) Dals-Eds kommun. Ordförande i Fyrbodals Kommunalförbund Göteborgs kommun ansluter sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FNs konvention om kärnvapenförbud.