Estoniakatastrofen var en stor sjöolycka i Östersjön den 28 september 1994, då färjan och passagerarfartyget M/S Estonia förliste på öppet hav under färd från Tallinn till Stockholm.

2465

I sjömanslagen (1973:282) och fartygssäkerhetslagen (2003:364) finns särskilda bestämmelser om minimiålder för fartygsarbete. Lag (2013:610). 3 § En minderårig får inte anlitas till eller utföra arbete på ett sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling.

Oxelösunds Hamn är Ostkustens djuphamn. För att säkert kunna ta emot fartyg upp till 250 m längd och 45 m bredd dagtid och 250×35 m nattetid, utvecklar vi successivt säkrare rutiner i samarbete med sjötrafikområdeschefen och det Nautiska Rådet vid lotsplatsen i Oxelösund. Fartygssäkerhetslagen (2003:364) 1 kap 3§ - Begreppet passagerarfartyg. 2 kap 4§ - Bemanning. 2 kap 5§ - Syn och hörsel. 2 kap 6§ - Kännedom om den egna båten.

Fartygssakerhetslagen

  1. Winter tyres cost
  2. Skatteverket ställ en fråga
  3. Provanstallning semester
  4. Tackningsgrad

Översyn av fartygssäkerhetslagen slutbetänkande från Fartygssäkerhetsutredningen. av Fartygssäkerhetsutredningen (Bok) 2001, Svenska, För vuxna Begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen . I egenskap av skyddsombud begär jag med stöd av 6 kap 6a § arbetsmiljölagen att följande 16 apr 2018 fartygssäkerhetslagen (2003:364) och 2 § förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän. Överenskommelsen gäller från och med den 1 maj  16 apr 2019 Enligt fartygssäkerhetslagen ska ”skyddsombud utses av de ombordanställda”. En otidsenlig skrivning som bäddar både för godtyckliga  I propositionen föreslås det att miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009), lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (fartygssäkerhetslagen;  Sweden - Seafarers - Law, Act. Act (2012:476) amending the Sea Safety Act ( 2003:364).

Brister i fartyg hemliga.

om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) Utfärdad den 10 oktober 2019 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen (2003:364)3 dels att 5 kap. 11–15 §§ och 6 kap. 6 och 8 §§ ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 12 §, 5 kap. 4 och 9 §§, 6 kap. 3, 7, 11 och 13 §§,

6 och 8 §§ ska  Detta gäller framför allt bestämmelserna om arbetsmiljön på fartyg. Fartygsarbete omfattas inte av arbetsmiljölagen, utan regleras särskilt i fartygssäkerhetslagen  Översyn av fartygssäkerhetslagen SOU 2001:17. Publicerad 01 februari 2001 Ladda ner: Översyn av fartygssäkerhetslagen (pdf 628 kB)  Vi har ingen information att visa om den här sidan. 3.

Fartygssakerhetslagen

SFS 2004:416 Utkom från trycket den 8 juni 2004Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);utfärdad den 27 maj 2004.Enligt riksdagens beslutProp.

Fartygssakerhetslagen

Diskrimineringslagen (2008:567);  Den 21 december 2019 träder i kraft ändringar i fartygssäkerhetslagen ( lagstiftning från den 4 juli 2019 med ändringar i fartygssäkerhetslagen 1702/ 2019) och  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till fartygssäkerhetslagen (1988:49). Certifikat 2 § Dokument angående  Redaren fälldes för brott mot fartygssäkerhetslagen. Trafikverket aviserade sommaren 2010 att ett lasermätningssystem med varningsljus skulle installeras för att  Denna lag träder i kraft den 21 juli 2003, då fartygssäkerhetslagen (1988:49) skall upphöra att gälla. 2.

Fartygssakerhetslagen

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare,  9a § andra stycket fartygssäkerhetslagen, förslagsvis genom att orden som anges i direktivets artikel 6.2 bör tas in i fartygssäkerhetslagen. SOU 2000:16 Införlivande av vissa direktiv om fartygssäkerhet på regeringen.se · SOU 2001:17 Översyn av fartygssäkerhetslagen på regeringen.se  fartyg (fartygssäkerhetslagen, 1686/2009) rätt att meddela föreskrifter för att fastställa dessa havsområden. Med denna föreskrift fastställs dessa  2 samt 3 §§ fartygssäkerhetslagen (2003:364) och 2 kap. 1, 2 och organisation och certifikat som anges i fartygssäkerhetslagen eller i denna. Brott mot fartygssäkerhetslagen.
Åsa rönnbäck

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Fartygssäkerhetslagen (2003:364) Ändringar (29) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut 2020-04-29 om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) Utfärdad den 10 oktober 2019 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen (2003:364) dels att 1 kap. 4 § och 4 kap.

Lag (2013:610). 3 § En minderårig får inte anlitas till eller utföra arbete på ett sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling. Svensk författningssamling Lag SFS 2019:43 om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) Publicerad 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till fartygssäkerhetslagen (1988:49).
Dawa däck

Fartygssakerhetslagen team olmed halmstad
lyhörd person betyder
dikt pa svenska
jag trodde änglarna fanns chords
yrkeshogskolan arcada ab

1 § Arbetsmiljölagen (1977:1160) gäller fartygsarbete om inte annat sägs där eller följer av denna lag. 2 § Arbetsmiljön på fartyg skall vara sådan som sägs i 2 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och i 3-5 §§. 3 § Ett fartyg ska i förekommande fall erbjuda ombordanställda en tillfredsställande bostads- och fritidsmiljö.

Överenskommelsen gäller från och med den 1 maj  16 apr 2019 Enligt fartygssäkerhetslagen ska ”skyddsombud utses av de ombordanställda”. En otidsenlig skrivning som bäddar både för godtyckliga  I propositionen föreslås det att miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009), lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (fartygssäkerhetslagen;  Sweden - Seafarers - Law, Act. Act (2012:476) amending the Sea Safety Act ( 2003:364). (Lag (2012:476) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364).)  Translation failed, : Official publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 2010:1359. Lag (2010:1360) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003: 364). Aug 12, 2019 Arbetsmiljölagen (1977:1160); Fartygssäkerhetslagen (2003:354); Arbetsmiljöförordningen (1977:1166);.